ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശപദ്ധതിയുടെ പിതാവായി കരുതുന്നത് ആരെയാണ് ?

പ്രശാന്തിയുടെ സമുദ്രം എവിടെയാണ് ?

വ്യോമയാന ഗതാഗത നിയന്ത്രണത്തിനുവേണ്ടി ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ഉപഗ്രഹം ?

ഭുമിയെക്കൂടാതെ ഹരിതഗൃഹ പ്രഭാവമുള്ള ഏക ഗ്രഹം ഏതാണ് ?

ചൊവ്വയിൽ ആദ്യമായി പറന്ന ചെറു ഹെലികോപ്റ്റർ ഏതാണ് ?

ഏത് ഗ്രഹത്തെപ്പറ്റിയാണ് പറയുന്നതെന്ന് തിരിച്ചറിയുക ?

 1. വലിപ്പത്തിൽ മൂന്നാം സ്ഥാനത്ത്  നിൽക്കുന്ന ഗ്രഹം
 2. ' അരുണൻ ' എന്നറിയപ്പെടുന്നു 
 3. ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ കണ്ടെത്തിയ ആദ്യ ഗ്രഹം 
 4. ഈ ഗ്രഹത്തിന്റെ ഉപഗ്രഹങ്ങൾക്കാണ് ഷേക്സ്പിയറുടെയും അലക്‌സാണ്ടർ പോപ്പിന്റെയും കൃതികളിലെ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത് 

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശനിയുടെ ഉപഗ്രഹം അല്ലാത്തതേത് ?

1.അറ്റ്ലസ്

2.റിയ

3.മിറാൻഡ

4.ഹെലൻ

താഴെ പറയുന്ന പ്രസ്താവനകൾ നിരീക്ഷിച് ശരിയല്ലാത്തവ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

1.സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഏറ്റവും അകലം കൂടുതൽ ഉള്ള ദിവസമാണ് ജൂൺ 4 .

2.സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിൽ ഏറ്റവും അകലം കുറഞ്ഞ ദിവസമാണ് ജനുവരി 3 

താഴെപ്പറയുന്നവയിൽ ശുക്രനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രസ്താവനകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

 1. ഏറ്റവും ചൂടുകൂടിയ ഗ്രഹമാണ് ശുക്രൻ

 2. ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ള ഗ്രഹം

 3. സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡിൻ്റെ മേഘപാളികൾ ഉള്ള ഗ്രഹം

 4. സൂര്യൻറെ അരുമ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രഹം

 1. ' സൂപ്പർ വിൻഡ് ' എന്ന കൊടുങ്കാറ്റ് വീശുന്ന ഗ്രഹം
 2. സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള ആറാമത്തെ ഗ്രഹം      
 3. നഗ്നനേത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് കാണാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും അകലെയുള്ള ഗ്രഹം

ഏത് ഗ്രഹത്തെപ്പറ്റിയുള്ള പ്രസ്താവനകളാണ് മുകളിൽ നല്കിയിരിക്കുന്നത് ? 

ശനിക്ക് 83 ഉപഗ്രഹങ്ങളല്ല , 84 എണ്ണമുണ്ടായിരുന്നു , ക്രൈസാലിസ് എന്ന പേരുള്ള ഉപഗ്രഹം വർഷങ്ങൾക്കു മുമ്പ് പൊട്ടിത്തെറിച്ചതോടെയാണ് ശനിയുടെ വലയവും ഒപ്പം ചെരിവും ഉണ്ടായത് . ഇ കണ്ടുപിടിത്തം നടത്തിയത് ഏത് സർവ്വകലാശാലയിലെ ഗവേഷകരാണ് ?

ഇന്ത്യ വിക്ഷേപിച്ച ആദ്യത്തെ ഉപഗ്രഹം ?

പരിക്രമണ വേഗത ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഗ്രഹം ഏതാണ് ?

ഐ.എസ്.ആർ.ഒ. യുടെ 100-മത്തെ ഉപഗ്രഹം ?

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാരം കൂടിയ ഉപഗ്രഹം ആയ GSAT 11-ന്റെ ഭാരം എത്ര കിലോഗ്രാം ആണ്?

The latest version of INSAT satellite weighing 3,100kg at lift off, launched on December 22nd 2005, is designed to meet Direct to Home (DTH) broadcast requirements, What is its name?

The planet closest to the sun is:

സൂര്യനോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് കിടക്കുന്ന ഗ്രഹമേത് ?

സൂര്യപ്രകാശത്തെ ഏറ്റവും അധികം പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്ന ഗ്രഹം?

ഏത് ഗ്രഹത്തിലാണ് വർഷത്തേക്കാൾ ദിവസത്തിന് ദൈർഘ്യം കൂടുതലുള്ളത് ?

ചുവന്ന ഗ്രഹം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

സൗരയൂഥത്തിലെ ഏറ്റവും ചെറിയ ഗ്രഹം?

“Spirit Rover” refers?

അന്തരീക്ഷത്തിലെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള മണ്ഡലം ?

ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഗവേഷണ പദ്ധതിയുടെ പിതാവ് ?

ഇന്ത്യയുടെ ചൊവ്വാ ദൗത്യം ഏത് പേരിലറിയപ്പെടുന്നു ?