Question:

അടുത്തത് ഏത് AZ, CX , FU , _____

AHS

BIR

CJQ

DKP

Answer:

C. JQ

Explanation:

A + 2 = C, C + 3 = F, F + 4 = J Z - 2 = X, X - 3 = U, U - 4 = Q


Related Questions:

3, 6, 12, 24, .... ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യ ?

3, 7, 23, 95, ?

4, 2,1,1/2,-----

ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത പദം എഴുതുക. MHC, OKG, QNK, SQO,

താഴെ പറയുന്ന ശ്രേണിയിലെ അടുത്ത സംഖ്യയേത് ? 3, 12, 30, 66 ______