Question:

സമാന ബന്ധം കാണുക. 4578 : 8 :: 289 : ?

A7

B8

C9

D10

Answer:

C. 9

Explanation:

4578 = 4 + 5 + 7 + 8 = 24 = 2 × 4 = 8 289 = 2 + 8 + 9 = 19 = 1 × 9 = 9


Related Questions:

സമാന ബന്ധം കണ്ടെത്തുക ? രോഗി : ഡോക്ടർ :: വിദ്യാർത്ഥി ; ______

ELIMS : SMILE : KRAPS : : ?

10 : 101 :: 20 : ?

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

Snake : Fang :: Bee : ?