Question:

Teacher is related to school. In the same way as cook is related to ...

Afood

Bkitchen

Chostel

Dhouse

Answer:

B. kitchen

Explanation:

Teacher works in a school, Similarly a cook works in a kitchen


Related Questions:

ഒരു അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ആൺമക്കളുണ്ട്. ഓരോ ആൺകുട്ടിക്കും ഒരു സഹോദരിയുണ്ട്. എങ്കിൽ ആവീട്ടിൽ എത്ര ആളുകൾ ഉണ്ട് ?

3 : 27 :: 11 : ?

സമാന ബന്ധം കാണുക. 5 : 150 :: 6 : ?

തറയിൽ ലംബമായി ആയി നിൽക്കുന്ന രണ്ട് തൂണുകളിൽ ഒന്നിന്റെ അഗ്രം മറ്റേതിനേക്കാൾ ഉയർന്നാണ് നിൽക്കുന്നത് അവരുടെ ആഗ്രങ്ങൾ തമ്മിൽ 10 മീറ്ററും ചുവടുകൾ തമ്മിൽ 8 മീറ്ററും അകലം ഉണ്ട് എങ്കിൽ തൂണുകളുടെ ഉയരങ്ങളുടെ വ്യത്യാസം ?

സമാന ബന്ധം കാണുക. 4578 : 8 :: 289 : ?