Question:

കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണ് ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ കാണപ്പെടുന്ന ഇന്ത്യയിലെ പ്രദേശം ?

Aഗംഗാ സമതലം

Bആസ്സാം താഴ്വര

Cഡക്കാണ്‍ ട്രാപ് മേഖല

Dപശ്ചിമതീരസമതലം

Answer:

C. ഡക്കാണ്‍ ട്രാപ് മേഖല

Explanation:

കറുത്ത മണ്ണ്

  • എക്കൽ മണ്ണിന് ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ടാമത്തെ മണ്ണിനം 
  • റിഗര്‍ മണ്ണ്‌ , ചേർണോസെം, കറുത്ത പരുത്തി മണ്ണ് എന്നിങ്ങനെയെല്ലാം അറിയപ്പെടുന്നു 
  • പരുത്തികൃഷി ചെയ്യുവാൻ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ മണ്ണിനം
  • മഹാരാഷ്ട്ര, മധ്യപ്രദേശ്, ഗുജറാത്ത്, ആന്ധ്രാപ്രദേശ്, തമിഴ്‌നാടിന്റെ ചില ഭാഗങ്ങൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ഡെക്കാൻ പീഠഭൂമിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും കറുത്ത മണ്ണ് ഉൾക്കൊള്ളുന്നു.
  • രാസപരമായി കറുത്ത മണ്ണിൽ കുമ്മായം, ഇരുമ്പ്, മഗ്നീഷ്യ, അലുമിന എന്നിവ ധാരാളം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.
  • ഇവയിൽ പൊട്ടാഷും അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഫോസ്ഫറസ്, നൈട്രജൻ, ഓർഗാനിക് പദാർത്ഥങ്ങൾ കുറവാണ്.
  • കേരളത്തിൽ കറുത്ത മണ്ണ് കാണപ്പെടുന്ന പ്രദേശം : ചിറ്റൂർ