Kerala PSC LDC Syllabus 2024 PDF Malayalam

LDC 2024 പരീക്ഷയുടെ സിലബസ് ഔദ്യോഗികമായി PSC നൽകിയിട്ടുണ്ട്. Mark distribution അടക്കം സിലബസിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവിജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് 50 മാർക്കിനാണ് ചോദ്യങ്ങളുണ്ടാവുക, അതിൽ തന്നെ ചരിത്രത്തിൽ നിന്ന് 5 മാർക്ക്. ഇങ്ങനെ ഏതെല്ലാം ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ചോദ്യങ്ങൾ പരീക്ഷക്ക് വരിക എന്നത് സിലബസിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനാകും. താഴെ നൽകിയ സിലബസ് ശ്രദ്ധിച്ചു മനസിലാക്കുക.

 

      LDC  2024 പരീക്ഷ പാറ്റേൺ

No.

Topics

Mark

PART 1 പൊതുവിജ്ഞാനം 50
1. ചരിത്രം 5
2. ഭൂമിശാസ്ത്രം 5
3. ധനതത്വശാസ്ത്രം 5
4. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന 5
5. കേരളം – ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും 5
6. ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും 6
7. ഭൗതികശാസ്ത്രം 3
8. രസതന്ത്രം 3
9. കല, കായികം, സാഹിത്യം, സംസ്കാരം 5
10. കമ്പ്യൂട്ടർ – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ 3
11. സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ 5
PART 2 ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ 20
PART 3 ലഘുഗണിതവും, മനസികശേഷിയും നിരീക്ഷണപാടവ പരിശോധനയും(Simple arithmetic and mental ability) 10
PART 4 General English 10
PART 5 പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം,കന്നഡ,തമിഴ്) 10
  TOTAL MARKS 100

 

ഏതൊരു പരീക്ഷക്കും സിലബസ് അനുസരിച്ച് പഠിച്ചാൽ ഉയർന്ന മാർക്ക് നേടാനാകും.

 

LDC 2024 Syllabus PDF Download

പിഎസ്‌സി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയ മലയാളത്തിലുള്ള സിലബസ് PDF ഫോർമാറ്റിൽ താഴെ കാണുന്ന ബട്ടണിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കൊണ്ട് Download ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അത് കൂടാതെ സിലബസ് വിശദമായി താഴെ ഭാഗത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പരീക്ഷക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ ഫയൽ share ചെയ്യാവുന്നതാണ്.

Download LDC Syllabus 2024 PDF

ഈ സിലബസ് അനുസരിച്ചുള്ള മാതൃക പരീക്ഷകളും, പഠിക്കാനുള്ള വീഡിയോ ക്ലാസുകളും, study notes തുടങ്ങിയവ Challenger App ൽ ലഭ്യമാണ്. കൃത്യമായ time table അടക്കം അപ്പ്ലിക്കേഷനിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. സൗജന്യമായി ചോദ്യങ്ങൾ പരിശീലിക്കാൻ അപ്ലിക്കേഷൻ download ചെയ്യുക.

 

LDC 2024 പരീക്ഷ സിലബസ് വിശദമായി

Part I: പൊതുവിജ്ഞാനം: (50 Marks)

1. ചരിത്രം (5 Marks)

 1. കേരളം - യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ വരവ്‌ - യൂറോപ്യന്‍മാരുടെ സംഭാവന - മാര്‍ത്താണ്ഡവര്‍മ്മ മുതല്‍ ശ്രീചിത്തിരതിരുനാള്‍ വരെ തിരുവിതാംകൂറിന്റെ ചരിത്രം - സാമൂഹ്യ , മത, നവോത്ഥാന പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - കേരളത്തിലെ ദേശീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ - കേരള ചരിത്രത്തിന്റെ സാഹിത്യ സ്രോതസ്സുകള്‍ - ഐക്യകേരള പ്രസ്ഥാനം - 1956-00 ശേഷമുള്ള കേരളത്തിന്റെ സാമൂഹ്യ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം.
 2. ഇന്ത്യ-  രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം- ബ്രിട്ടീഷ്  ആധിപത്യം – ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരം – ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ രൂപികരണം – സ്വദേശി പ്രസ്ഥനം – സാമൂഹ്യപരിഷ്ടരണ പ്രസ്ഥാനങ്ങള്‍ – വര്‍ത്തമാനപത്രങ്ങള്‍ – സ്വാതന്ത്ര്യസ്മരചരിത്രകാലത്തെ സാഹിത്യവും കലയും – സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവും മഹാത്മാഗാന്ധിയും – ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തര കാലഘട്ടം – സംസ്ഥനങ്ങളുടെ പുന: സംഘടന – ശാസ്ത്ര വിദ്യാഭ്യാസ സാങ്കേതിക മേഖലയിലെ പുരോഗതി – വിദേശ നയം
 3. ലോകം : - ഇംഗ്ലണ്ടിലെ മഹത്തായ വിപ്ലവം (Great Revolution) - അമേരിക്കന്‍ സ്വാതന്ത്യ സമരം - ഫ്രഞ്ച്‌ വിപ്ലവം - റഷ്യന്‍ വിപ്ലവം - ചൈനീസ്‌ വിപ്ലവം - രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധാനന്തര രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രം - ഐക്യരാഷ്ടസംഘടന, മറ്റ്‌ അന്താരാഷ്ട സംഘടനകള്‍

 

2. ഭൂമിശാസ്ത്രം  (5 മാര്‍ക്ക്‌)

 1. ഭൂമിശാശാസ്ത്രത്തിന്റെ അടിസ്ഥന തത്വങ്ങള്‍ - ഭൂമിയുടെ ഘടന - അന്തരീക്ഷം, പാറകള്‍,അന്തരീക്ഷ മര്‍ദ്ദവും കാറ്റും, താപനിലയും SDA, ആഗോളപ്രശ്നങ്ങള്‍ - ആഗോളതാപനം - വിവിധതരം മലിനികരണങ്ങള്‍, മാപ്പുകള്‍ - ടോപ്പോഗ്രഫിക്‌ മാപ്പുകള്‍, അടയാളങ്ങള്‍, വിദൂരസംവേദനം - ഭൂമിശാസ്ത്രപരമായ വിവരസംവിധാനം, മഹാസമുദ്രങ്ങള്‍, സമുദ്രചലനങ്ങള്‍, ഭൂഖണ്ഡങ്ങള്‍, ലോകരാഷ്ട്രങ്ങളും അവയുടെ സവിശേഷതകളും
 2. ഇന്ത്യ : ഭൂപ്രകൃതി – സംസഥാനങ്ങൾ  അവയുടെ സവിശേഷതകള്‍ – ഉത്തര പർവതമേഖല -നദികള്‍ – ഉത്തര മഹാസമതലം   – ഉപദ്വീപീയ പീഠഭൂമി- തീരദേശം – കാലാവസ്ഥ സ്വാഭാവിക സസ്യ പ്രകൃതി – കൃഷി – ധാതുക്കളും വ്യവസായവും – ഊർജ്ജ സ്രോതസുകൾ – റോഡ്‌ – ജല – റെയില്‍ -വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍
 3. കേരളം : ഭൂപ്രകൃതി – ജില്ലകള്‍, സവിശേഷതകള്‍ – നദികള്‍ – കാലാവസ്ഥ – സ്വാഭാവിക സസ്യ പ്രകൃതി – വന്യജീവി – കൃഷിയും ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങളും – ധാതുകങ്ങളും വ്യവസ്ഥയവും – ഊർജജ  സ്രോതസുകൾ – റോഡ്‌ – ജല -റെയില്‍ – വ്യോമ ഗതാഗത സംവിധാനങ്ങള്‍.

 

3. ധനതത്വശാസ്ത്രം (5 Marks)

ഇന്ത്യ – സാമ്പത്തിക രംഗം- പഞ്ചവത്സര പദ്ധതികള്‍ –പ്ലാനിംഗ് കമ്മീഷൻ, നീതി ആയോഗ്, നവസമ്പത്തിക പരിഷ്‌കാരങ്ങൾ, ധനകാര്യസ്ഥാപനങ്ങൾ, കാർഷിക വിളകൾ, ധാതുക്കൾ, ഹരിതവിപ്ലവം

 

4. ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടന (5 Marks)

ഭരണഘടനാ നിർമ്മാണ സമിതി, ആമുഖം, പൗരത്വം- മൗലികാവകാശങ്ങൾ- നിർദേശകതത്വങ്ങൾ- മൗലിക കടമകൾ, ഗവൺമെന്റിന്റെ ഘടകങ്ങൾ, പ്രധാനപ്പെട്ട ഭരണഘടന ഭേദഗതികൾ (42, 44, 52, 73, 74, 86, 91) പഞ്ചായത്തീരാജ്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങളും അവയുടെ ചുമതലകളും- യൂണിയൻ ലിസ്റ്റ്- സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ്- കൺകറന്റ് ലിസ്റ്റ്.

 

5. കേരളം – ഭരണവും ഭരണസംവിധാനങ്ങളും (5 Marks)

കേരളം സംസ്ഥാന സിവിൽ സർവീസ്, ഭരണഘടനാ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ കമ്മീഷനുകൾ, സാമൂഹിക-സാമ്പത്തിക വാണിജ്യ ആസൂത്രണ അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ, ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി, തണ്ണീർത്തട സംരക്ഷണം, തൊഴിലും ജോലിയും, ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിൽ പദ്ധതികൾ, ഭൂപരിഷ്കരണങ്ങൾ, സ്ത്രീകൾ, കുട്ടികൾ, മുതിർന്ന പൗരന്മാർ എന്നിവരുടെ സംരക്ഷണം, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, സാമൂഹ്യ സുരക്ഷിതത്വം

 

6. ജീവശാസ്ത്രവും പൊതുജനാരോഗ്യവും (6 Marks)

 1. മനുഷ്യ ശരീരത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതു അറിവ്‌
 2. ജീവകങ്ങളും ധാതുക്കളും അവയുടെ അപര്യാപ്ലപതാ രോഗങ്ങളും
 3. സാംക്രമിക രോഗങ്ങളും രോഗകാരികളും
 4. കേരളത്തിലെ ആരോഗ്യ ക്ഷേമ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍
 5. ജീവിതശൈലി രോഗങ്ങൾ
 6. അടിസ്ഥാന ആരോഗ്യ വിജ്ഞാനം
 7. പരിസ്ഥിതിയും പരിസ്ഥിതി പ്രശ്നങ്ങളും

 

7. ഭൗതികശാസ്ത്രം (3 Marks)

 • ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ശാഖകൾ, ദ്രവ്യം- യൂണിറ്റ്, അളവുകളും തോതും.
 • ചലനം- ന്യൂട്ടന്റെ ചലന നിയമങ്ങൾ- മൂന്നാം ചലന നിയമം- മോഷൻ- മൂന്നാം ചലന നിയമം ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾ, ISRO യുടെ ബഹിരാകാശ നേട്ടങ്ങൾ
 • പ്രകാശം- ലെൻസ്, ദർപ്പണം- r =2f എന്ന സമവാക്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയുള്ള ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ, പ്രകാശത്തിന്റെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങൾ- മഴവില്ല്- പൂക്കളുടെ വിവിധ വർണ്ണങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോമാഗ്നെറ്റിക് സ്പെക്ട്രം, IR Rays- UV Rays- X Rays- ഫോട്ടോ ഇലക്ട്രിക് ഇഫക്ട്.
 • ശബ്ദം- വിവിധതരം തരംഗങ്ങൾ -വ്യത്യസ്ത മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രകാശത്തിന്റെ പ്രവേഗം, അനുരണനം, ആവർത്തന പ്രതിപതനം
 • ബലം – വിവിധ തരം ബലങ്ങൾ -ഘർഷണം- ഘർഷണത്തിന്റെ ഉപയോഗങ്ങളും ദോഷങ്ങളും, ദ്രാവക മർദ്ദം- പ്ലവക്ഷമബലം- ആർക്കമിഡീസ് തത്വം- പാസ്കൽ നിയമം- സാന്ദ്രത- ആപേക്ഷിക സാന്ദ്രത- _ ബലങ്ങൾ- കേശിക ഉയർച്ച- വിസകസ് ബലം – പ്രതല ബലം
 • അഭികേന്ദ്ര ബലം, അപകേന്ദ്രബലം,  ഉപഗ്രഹങ്ങൾ, പാലായനപ്രവേഗം പിണ്ഡവും ഭാരവും, g യുടെ മൂല്യം ഭൂമിയുടെ വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ g യുടെ മൂല്യം
 • താപം -താപനില വിവിധതരം തെർമോമീറ്ററുകൾ, ആർദ്രത -ആപേക്ഷിക ആർദ്രത
 • പ്രവർത്തി -ഊർജ്ജം -പവർ ഗണിത പ്രശ്നങ്ങൾ -ഉത്തോലകങ്ങൾ, വിവിധതരം ഉത്തോലകങ്ങൾ 

 

8. രസതന്ത്രം (3 Marks)

 1. ആറ്റം -തന്മാത്ര- ദ്രവ്യത്തിന് വിവിധ അവസ്ഥകൾ -രൂപാന്തരത്വം -വാതക നിയമങ്ങൾ – _
 2. മൂലകങ്ങൾ- ആവർത്തന പട്ടിക- ലോഹങ്ങളും അലോഹങ്ങളും- രാസ ഭൗതിക മാറ്റങ്ങൾ- രാസപ്രവർത്തനങ്ങൾ- ലായനികൾ- മിശ്രിതങ്ങൾ- സംയുക്തങ്ങൾ
 3. ലോഹങ്ങൾ- അലോഹങ്ങൾ- ലോഹസങ്കരങ്ങൾ, ആസിഡും ആൽക്കലിയും- pH മൂല്യം- ആൽക്കലോയിഡുകൾ

 

9. കല, കായിക, സാഹിത്യ, സംസ്കാരം (5 Marks)

കല

 • കേരളത്തിലെ പ്രധാന ദൃശ്യ ശ്രാവ്യകലകൾ ഇവയുടെ ഉദ്ഭവം, വ്യാപനം, പരിശീലനം എന്നിവകൊണ്ട്
 • പ്രശസ്തമായ സ്ഥലങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ സ്ഥാപനങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ വ്യക്തികൾ
 • പ്രശസ്തമായ കലാകാരൻമാർ
 • പ്രശസ്തമായ എഴുത്തുകാർ

 

കായികം

 • കായികരംഗത്ത് വ്യക്തിമുദ്രപതിപ്പിച്ച കേരളത്തിലെയും ഇന്ത്യയിലേയും ലോകത്തിലെയും പ്രധാന കായിക താരങ്ങൾ, അവരുടെ കായികയിനങ്ങൾ, അവരുടെ നേട്ടങ്ങൾ, അവർക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ബഹുമതികൾ.
 • പ്രധാന അവാർഡുകൾ -അവാർഡ് ജേതാക്കൾ ഓരോ അവാർഡും ഏത് മേഖലയിലെ പ്രകടനത്തിനാണ് നൽകുന്നത് എന്ന അറിവ്
 • പ്രധാന ട്രോഫികൾ -ബന്ധപ്പെട്ട മത്സരങ്ങൾ? കായിക ഇനങ്ങൾ
 • പ്രധാന കായിക ഇനങ്ങൾ -പങ്കെടുക്കുന്ന കളിക്കാരുടെ എണ്ണം
 • കളികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാന പദങ്ങൾ
 • ഒളിമ്പിക്സ്
 • അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ
 • പ്രധാന വേദികൾ/ രാജ്യങ്ങൾ
 • പ്രശസ്തമായ വിജയങ്ങൾ/ കായിക താരങ്ങൾ
 • ഒളിമ്പിക്സിൽ ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനങ്ങൾ
 • വിന്റർ ഒളിമ്പിക്സ്
 • ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, ആഫ്രോ ഏഷ്യൻ ഗെയിംസ്, കോമ്മൺവെൽത് ഗെയിംസ്, സാഫ് ഗെയിംസ്

                                    - വേദികൾ

                                    - രാജ്യങ്ങൾ

                                    - ഇന്ത്യയുടെ ശ്രദ്ധേയമായ പ്രകടനം

                                    - ഇതര വസ്തുതകൾ

 

 • ദേശീയ ഗെയിംസ്

             ഗെയിംസ് ഇനങ്ങൾ – മതസരങ്ങൾ – താരങ്ങൾ, നേട്ടങ്ങൾ

  ഓരോ രാജ്യത്തിന്റെയും ദേശീയ കായിക ഇനങ്ങൾ/ വിനോദങ്ങൾ

 

സാഹിത്യം

 • മലയാളത്തിലെ പ്രധാന സാഹിത്യ പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ -ആദ്യ കൃതികൾ, കർത്താക്കൾ
 • ഓരോ പ്രസ്ഥാനത്തിലേയും പ്രധാന കൃതികൾ അവയുടെ കർത്താക്കൾ
 • എഴുത്തുകാർ -തൂലികാ നാമങ്ങൾ, അപരനാമങ്ങൾ
 • കഥാപാത്രങ്ങൾ -കൃതികൾ
 • പ്രശസ്തമായ വരികൾ -കൃതികൾ- എഴുത്തുകാർ
 • മലയാള പത്ര പ്രവർത്തന ത്തിന്റെ ആരംഭം തുടക്കം കുറിച്ചവർ ആനുകാലികങ്ങൾ
 • പ്രധാനപ്പെട്ട അവാർഡുകൾ ബഹുമതികൾ
 • അവാർഡിന് അർഹരായ എഴുത്തുകാർ -കൃതികൾ
 • ജ്ഞാനപീഠം നേടിയ മലയാളികൾ അനുബന്ധ വസ്തുതകൾ
 • മലയാള സിനിമയുടെ ഉത്ഭവം, വളർച്ച, നാഴികക്കല്ലുകൾ, പ്രധാന സംഭാവന നൽകിയവർ, മലയാള സിനിമയുടെ ദേശീയ അവാർഡും.

 

സംസ്കാരം

കേരളത്തിലെ പ്രധാന ആഘോഷങ്ങൾ, ആഘോഷങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങൾ പ്രശസ്തമായ ഉത്സവങ്ങൾ,കേരളത്തിലെ സാംസ്കാരിക കേന്ദ്രങ്ങൾ, ആരാധനാലയങ്ങൾ, സാംസ്കാരിക നായകർ, അവരുടെ സംഭാവനകൾ

 

10.കമ്പ്യൂട്ടർ – അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങൾ(3 Marks)

Basics of Computer

Hardware

 • Input Devices (Names and uses)
 • Output Devices (Names and uses/features)
 • Memory devices – Primary and Secondary (Examples, Features)

Software

 • Classification – System software and Application software
 • Operating System – Functions and examples
 • Popular Application software packages – Word processors, Spreadsheets, Database packages, Presentations,  Image editors (Uses, features, and fundamental concepts of each)
 • Basics of programming – Types of instructions (Input, Output, Store, Control transfer)
 • Computer Networks
 • Types of networks – LAN, WAN, MAN (Features and application area)
 • Network Devices – Media, Switch, Hub, Router, Bridge, Gateway (Uses of each)

 

Internet

 • Services – WWW, E-mail, Search engines (Examples and purposes)
 •  Social Media (Examples and features)
 • Web Designing – Browser, HTML (Basics only)

 

Cyber Crimes and Cyber Laws

 • Types of crimes (Awareness level)
 • IT Act and Other laws (Awareness level)

 

11.സുപ്രധാന നിയമങ്ങൾ

 • Right to Information Act – Information Exempted; Constitution of Information Commission's- Powers and Functions.
 • Protection of Consumers – Rights of Consumers.
 • Law for the Protection of Vulnerable Sections – Protection of Civil Rights – Atrocities against SC & ST – National Commission for SC / ST- Kerala State SC/ST Commission – National and State Minority Commission – National Human Rights Commission and State Human Rights Commission – Protection of Senior Citizen.
 • Protection and Safeguarding of Women – Offences affecting Public Decency and Morals. National and State Commission for Women – The Protection of Women (from Domestic Violence) Act, 2005.
 • Protection and Safeguards of Children – Protection of Children from Sexual Offence (POCSO) Act, 2012

 

Part II: ആനുകാലിക വിഷയങ്ങൾ (20 Marks)

Part III (A) Simple Arithmetic (5 Marks)

 1. Numbers and Basic Operations
 2. Fraction and Decimal Numbers
 3. Percentage
 4. Profit and Loss
 5. Simple and Compound Interest
 6. Ratio and Proportion
 7. Time and Distance
 8. Time and Work
 9. Average
 10. Laws of Exponents
 11. Mensuration
 12. Progressions

 

Part III (B) Mental Ability (5 Marks)

 1. Series
 2. Problems on Mathematics Signs
 3. Analogy- Word Analogy, Alphabet Analogy, Number Analogy
 4. Odd man out
 5. Coding and Decoding
 6. Family Relations
 7. Sense of Direction
 8. Time and Angles
 9. Time in a clock and its reflection
 10. Date and Calendar
 11. Clerical Ability

PART 4 GENERAL ENGLISH (10 Marks)

(A) English Grammar (10 Marks)

 • Types of Sentences and Interchange of Sentences.
 • Different Parts of Speech.
 • Agreement of Subject and Verb.
 • Articles – Definite and Indefinite Articles.
 • Uses of Primary and Modal Auxiliary Verbs
 • Question Tags
 •  Infinitive and Gerunds
 • Tenses
 • Tenses in Conditional Sentences
 • Prepositions
 • The Use of Correlatives
 • Direct and Indirect Speech
 • Active and Passive voice
 • Correction of Sentences
 • Degrees of Comparison

 

(B) Vocabulary (10 Marks)

 • Singular & Plural, Change of Gender, Collective Nouns
 • Word formation from other words and use of prefix or suffix
 • Compound words
 • Synonyms
 • Antonyms
 • Phrasal Verbs
 • Foreign Words and Phrases
 • One Word Substitutes
 • Words often confused
 • Spelling Test
 • Idioms and their Meanings
 • Expansion and Meaning of Common Abbreviations.

 

PART V: പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ (മലയാളം/ തമിഴ്/ കന്നഡ) (10 മാർക്ക്)

A. MALAYALAM

 1. പദശുദ്ധി
 2. വാക്യശുദ്ധി
 3. പരിഭാഷ
 4. ഒറ്റപ്പദം
 5. പര്യായം
 6. വിപരീത പദം
 7. ശൈലികൾ പഴഞ്ചൊല്ലുകൾ
 8. സമാനപദം
 9. ചേർത്തെഴുതുക
 10. സ്ത്രീലിംഗം
 11. പുല്ലിംഗം
 12. വചനം
 13. പിരിച്ചെഴുതൽ
 14. ഘടക പദം (വാക്യം ചേർത്തെഴുതുക)

B. KANNADA

 1. Word Purity / Correct Word
 2. Correct Sentence
 3. Translation
 4. One Word / Single Word / One Word Substitution
 5.  Synonyms
 6.  Antonyms
 7. Idioms and Proverbs
 8. Equivalent Word
 9. Join the Word
 10.  Feminine Gender, Masculine Gender
 11. Number
 12.  Sort and Write

C. TAMIL

 1. Correct Word
 2. Correct Structure of Sentence
 3. Translation
 4. Single Word
 5. Synonyms
 6.  Antonyms / Opposite
 7. Phrases and Proverbs
 8. Equal Word
 9. Join the Word
 10. Gender Classification – Feminine, Masculine
 11. Singular, Plural
 12. Separate
 13. Adding Phrases.


Kerala PSC LDC 2024 FAQs

 • Q: When is the Kerala PSC LDC 2024 exam scheduled?
  • While the specific date for the Kerala PSC LDC 2024 exam hasn't been released yet, the Kerala PSC website does indicate that the exam window spans July and September 2024.
 • Q: What is the eligibility criteria for applying for the Kerala PSC LDC 2024 exam?
  • A: SSLC (Class 10) pass certificate or equivalent from any recognized board.
 • Q: What is the application process for the Kerala PSC LDC 2024 exam?
  • A: The application process is done online through the Kerala PSC website.
 • Q: What is the exam pattern for the Kerala PSC LDC 2024 exam?
  • A: The official exam pattern has not yet been released. However, previous years' exams consisted of a preliminary exam and a main exam.
 • Q: What are the important topics to focus on while preparing for the Kerala PSC LDC 2024 exam?
  • A: Key areas typically include General Knowledge, Mental Ability, Mathematics, English, Malayalam, and Current Affairs.
 • Q: When is the last date to apply for the Kerala PSC LDC 2024 exam?
  • A: Wait for the official notification announcing the application deadline.

 

Related Contents: