Question:

ശരിയായ പദം തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക :

Aഹാർദ്ദം

Bഹാർദ്ദവം

Cഹർഥവം

Dഹാർധവം

Answer:

A. ഹാർദ്ദം

Explanation:

പദശുദ്ധി

  • ഹാർദ്ദം
  • സ്രഷ്ടാവ്
  • വിനയെച്ചം
  • ശതാബ്ദി
  • മുന്നാക്കം

Related Questions:

ശരിയായ പദം എടുത്തെഴുതുക:

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം കണ്ടുപിടിക്കുക

ശരിയായ പദം ഏത്?

ഏറ്റവും ശരിയായ പദം തിരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക: