Question:

മഹേഷിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ 25 ശതമാനം കൂടുതലാണ് രമേശിൻ്റെ വരുമാനം. രമേശിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് മഹേഷിൻ്റെ വരുമാനം?

A20%

B25%

C30%

D50%

Answer:

A. 20%

Explanation:

മഹേഷിന്റെ വരുമാനം 100 ആയാൽ രമേശിന്റെ വരുമാനം = 125 രമേശിൻ്റെ വരുമാനത്തേക്കാൾ എത്ര കുറവാണ് മഹേഷിൻ്റെ വരുമാനം = [(125-100) / 125] x 100 = 25 /125 x 100 =20%


Related Questions:

ഒരു പരീക്ഷയിൽ ജയിക്കാൻ 40% മാർക്ക് വേണം. വീണയ്ക്ക് 70 മാർക്ക് കിട്ടി. പക്ഷേ, 18 മാർക്കിന്റെ കുറവുകൊണ്ട് തോറ്റുപോയി. പരീക്ഷയിലെ ആകെ മാർക്ക് എത്ര ?

ബാനു ഒരു പരീക്ഷയിൽ 620 മാർക്ക് വാങ്ങി , പരീക്ഷയിൽ ആകെ മാർക്ക് 800 ആണ് . എങ്കിൽ ബാനുവിന് പരീക്ഷയിൽ എത്ര ശതമാനം മാർക്ക് ആണ് ലഭിച്ചത് ?

A student has to secure 40% marks to pass. He gets 40 marks and fails by 40 marks. The maximum marks is.

ഒരു സംഖ്യയുടെ 30% '210' ആയാൽ സംഖ്യ ഏത്?

10 പൈസ 10 രൂപയുടെ എത്ര ശതമാനമാണ് ?