കേരളത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക മരം ?

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആദിവാസി വിഭാഗം?

കേരളത്തിലെ ആന പുനരധിവാസ കേന്ദ്രം ?

കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം?

കേരളത്തിൽ ഒക്ടോബർ - നംവംബർ മാസങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലാവസ്ഥ ?

കേരള പബ്ലിക് സർവീസ് കമ്മിഷൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?

എൻഡോസൾഫാൻ കീടനാശിനി ദുരിതം വിതച്ച കേരളത്തിലെ ജില്ല ഏത്?

മലയാളി മെമ്മോറിയലിലെ മൂന്നാം ഒപ്പുകാരൻ?

ഈഴവ സമൂഹത്തിലെ ആദ്യ മെഡിക്കൽ ബിരുദധാരി?

കേരളത്തിൽ എവിടെയാണ് ഹൗറ മോഡൽ തൂക്കുപാലം നിലവിൽ വരുന്നത് ?

1931ൽ കെപിസിസി സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഏത് ?

രണ്ടാം മലബാർ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഏത്?

ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ മൂന്നാമത്തെ കേരള സന്ദർശനം?

1927ൽ കെപിസിസി സമ്മേളനം നടന്ന സ്ഥലം ഏത്?

1931ൽ വടകരയിൽ നടന്ന കെപിസിസി സമ്മേളനത്തിൻ്റെ അധ്യക്ഷൻ ആരായിരുന്നു?

ഏതു പ്രസ്ഥാനത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ആയിരുന്നു ഗാന്ധിജിയുടെ രണ്ടാമത്തെ കേരള സന്ദർശനം?

ഉത്തരവാദ പ്രക്ഷോഭം നയിച്ച വനിതാ നേതാവ് ആര് ?

കേരളത്തിൽ നിയമലംഘനപ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ വേദി ഏത്?

1938ൽ രൂപംകൊണ്ട തിരുവിതാംകൂർ സ്റ്റേറ്റ് കോൺഗ്രസിൻ്റെ ആദ്യ അധ്യക്ഷൻ ആര്?

കോവിഡ് ബാധിതരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനത്തെ ഏക പഞ്ചായത്ത് ?

2020 ലെ സംസ്ഥാനത്തെ മികച്ച പോലീസ് സ്റ്റേഷനായി തിരഞ്ഞെടുത്തത് ?

കേണൽ മൺറോ മ്യൂസിയം വരുന്നതെവിടെ ?

' ഉള്ളൂർ സ്മാരകം ' എവിടെയാണ് ?

 കേരളത്തിലെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളുടേയും അവ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങളുടേയും പട്ടികയിൽ ശരിയായ ജോടി തിരഞ്ഞെടുക്കുക.

i) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ന്യൂസ് പ്രിന്റ് - കോട്ടയം

ii) എച്ച്. എം. ടീ, ലിമിറ്റഡ് - എറണാകുളം

iii) ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഓർഗാനിക് കെമിക്കൽസ് ലിമിറ്റഡ് - തിരുവനന്തപുരം

തിരുവിതാംകൂറിലെ തൊഴിൽ വകുപ്പിന്റെ രൂപീകരണത്തിന് തുടക്കമിട്ട ദിവാൻ?