Question:

സുരേഷ് ഒരു ജാലി 9 ദിവസം കൊണ്ടും സതീഷ് 15 ദിവസംകൊണ്ടും ഗിരീഷ് 10 ദിവസംകൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കുന്നു. മൂന്നുപേരും കൂടി എത്ര ദിവസംകൊണ്ട് ആ ജോലി ചെയ്തുതീർക്കും

A5 3/5

B3 3/5

C2 2/3

D4 1/3

Answer:

B. 3 3/5

Explanation:

x= 9, y = 15, z= 10 മൂന്നുപേരും കൂടി ചെയ്താൽ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ വേണ്ട ദിവസം =xyz/(xy+yz+xz)=9*15*10/(9*15+15*10+9*10) =18/5 =3 3/5


Related Questions:

A can do a work in 12 days. When he had worked for 3 days, B joined him. If they complete the work in 3 more days, in how many days can B alone finish the work?

നാല് ആളുകൾ ചേർന്ന് ഒരു ജോലി 8 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് പൂർത്തിയാക്കും. ജോലി ആരംഭിച്ച് 2 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ രണ്ടുപേർകൂടി അവരോടൊപ്പം ചേർന്നു. ഇനി ജോലി തീർക്കാൻ എത്ര മണിക്കൂർ കൂടി വേണം?

9 കുട്ടികൾക്ക് 360 ദിവസം കൊണ്ട് ഒരു ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും. 18 പുരുഷന്മാർക്ക് ഇതേ ജോലി 72 ദിവസം കൊണ്ടും 12 സ്ത്രീകൾക്ക് 162 ദിവസം കൊണ്ടും പൂർത്തിയാക്കാനാകും. 4 പുരുഷന്മാരും 12 സ്ത്രീകളും 10 കുട്ടികളും ചേർന്ന് എത്ര ദിവസം കൊണ്ട് ഈ ജോലി പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിയും?

A, B എന്നീ രണ്ട് ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പുകൾക്ക് ഒരുമിച്ച് 24 മിനുട്ടിനുള്ളിൽ ഒരു ടാങ്ക് നിറയ്ക്കാൻ കഴിയും, ഇനി ടാങ്കിൽ ഒരു ചോർച്ച ഉണ്ടായാൽ നിറയാൻ 6 മിനുട്ട് കൂടി എടുക്കും. ചോർച്ചയിലൂടെ മാത്രം ടാങ്ക് കാലിയാവാൻ എടുക്കുന്ന സമയം കണ്ടെത്തുക.

12 ആളുകൾ 25 ദിവസംകൊണ്ട് ചെയ്തുതീർക്കുന്ന ജോലി 15 ദിവസംകൊണ്ട് തീർക്കാൻ ഇനി എത ആളുകൾ കൂടി വേണം?