പറങ്കികൾ എന്ന പേരിലറിയപ്പെടുന്നവർ?

എത്ര വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോഴാണ് പ്ലാറ്റിനം ജൂബിലി ആഘോഷിക്കുന്നത് ?

ലോക ജനസംഖ്യ 500 കോടിയിലെത്തിയ വർഷം :

ഫ്രഞ്ചു വിപ്ലവം നടന്ന കാലഘട്ടം

ടെന്നീസ് കോർട്ട് പ്രതിജ്ഞ ഏത് വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ?

ഗവൺമെൻറ്റിനെ നിയമനിർമാണം, കാര്യനിർവഹണം, നീതിന്യായം എന്നീ വിഭാഗങ്ങളായി തിരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട ഫ്രഞ്ച് ചിന്തകൻ ?

ഫ്രഞ്ച് വിപ്ലവത്തിന്റെ പ്രവാചകൻ ?

പാരീസ് ഉടമ്പടി നടന്ന വർഷം ?

Who was known as ' The Romans of Asia ' ?

' പഴുത്താൽ വീണുകിട്ടുന്ന അപ്പിളല്ല വിപ്ലവം . അത് വീഴ്ത്തുക തന്നെ വേണം ' ആരുടെ വാക്കുകളാണ് ഇത് ?

ഇംഗ്ളണ്ടിൽ മഹത്തായ വിപ്ലവം നടന്ന വർഷം ?

അമേരിക്കയിൽ അടിമത്വം നിരോധിച്ച പ്രസിഡൻറ് ആര്?

ഏത് രാജ്യമാണ് ലാറ്റിൻ അമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളെ കോളനിയാക്കി വെച്ചിരുന്നത്?

ലാറ്റിനമേരിക്കൻ രാജ്യങ്ങളുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ച വ്യക്തി ആര് ?

ബ്രിട്ടനെതിരെ അമേരിക്കയിലെ എത്ര സ്റ്റേറ്റുകൾ ആണ് പ്രക്ഷോഭം നടത്തിയത് ?

ഫ്രാൻസ് തുമ്മിയാൽ യൂറോപ്പിനാകെ ജലദോഷം പിടിക്കും എന്ന് അഭിപ്രായപ്പെട്ടതാര് ?

" പെറ്റീഷൻ ഓഫ് റൈറ്റ്സിൽ ഒപ്പ് വെച്ച ഇംഗ്ലണ്ടിലെ രാജാവ് ?

ചാൾസ് രാജാവിന്റെ സൈന്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് അധികാരത്തിൽ വന്ന പാർലമെന്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ സൈന്യാധിപൻ ?

രക്തരഹിത വിപ്ലവം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

ലോങ്ങ് പാർലമെന്റ് വിളിച്ചു കൂട്ടിയ ഭരണാധികാരി ?

1640 മുതൽ 20 വർഷം വരെ നീണ്ടുനിന്ന പാർലമെന്റ് അറിയപ്പെടുന്നത് ?

കാബിനറ്റ് സമ്പ്രദായം കൊണ്ടു വന്ന ഭരണാധികാരി?

ധനകാര്യ നിയന്ത്രണം പാർലമെന്റിൽ നിക്ഷിപ്തമാക്കണമെന്ന് ആദ്യമായി പരാമർശിച്ചത് ?

ഇംഗ്ലണ്ടിൽ മൂന്നാം പാർലമെന്റ് പരിഷ്കരണം നടന്നത് ?

1649 ജനുവരി 30-ന് രാജ്യദ്രോഹകുറ്റം ചുമത്തി വധിക്കപ്പെട്ട ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണാധികാരി

1660-ൽ അധികാരമേറ്റ ഇംഗ്ലീഷ് ഭരണാധികാരി ?

യൂറോപ്പിലാകമാനം ശാസ്ത്ര-സാങ്കേതിക രംഗത്ത് നിരവധി കണ്ടുപിടിത്തങ്ങൾ ഉണ്ടായ നൂറ്റാണ്ട്?

"ആവിയന്ത്രം" കണ്ടെത്തിയത് ?

19-ാം നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ആരംഭത്തിൽ ഉപരിതലം ഉറപ്പുള്ള കൽക്കരിയും ചളിയും ഉപയോഗിച്ച് റോഡുകൾ നിർമിച്ചത്?

"സ്പിന്നിങ് ജന്നി” എന്ന ഉപകരണം കണ്ടെത്തിയത്?

'ലോക്കാമോട്ടീവ്' കണ്ടെത്തിയത് ?

വ്യവസായികൾക്കെതിരെ തൊഴിലാളികൾ സംഘടിക്കാൻ ഉണ്ടായ കാരണം?

ലോകത്തിലാദ്യമായി തൊഴിലാളി സംഘടനകളെ അംഗീകരിച്ച രാജ്യം?

ലിവർപൂളിൽ നിന്നും മാഞ്ചസ്റ്ററിലേക്ക് ആവി എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ആദ്യത്തെ തീവണ്ടി ഓടിച്ചത് ഏത് വർഷം?

റോമനോവ് രാജവംശം സ്ഥാപകൻ ആരാണ് ?

ടോൾസ്റ്റോയ് കൃതികളെ റഷ്യൻ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ കണ്ണാടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആരാണ് ?

സാർ ചക്രവർത്തിമാരുടെ വംശം ഏതാണ് ?

ഒന്നാം ഇന്റർനാഷണൽ പിരിച്ചുവിട്ട വർഷം ഏതാണ് ?

കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് ഇൻറ്റർനാഷണൽ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇൻറ്റർനാഷണൽ ഏതാണ് ?

ഒന്നാം കറുപ്പ് യുദ്ധത്തിൻ്റെ ഫലമായി ബ്രിട്ടൻ പിടിച്ചെടുത്ത ചൈനീസ് പ്രദേശം ഏതാണ് ?

തായ് പിംഗ് ലഹളയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ?

ചൈനീസ് റിപ്പബ്ലിക്ക് നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഏതാണ് ?

ലോകത്തിൽ ഏറ്റവുമധികമുള്ള മനുഷ്യവംശമേത് ?

ചുവടെയുള്ള ഏതു രാജ്യത്താണ് ആസ്ട്രലോയ്ഡ്സ് പൊതുവെ കാണപ്പെടുന്നത് ?

ഉഭയ ജീവികളെ മാറ്റി ഉരഗ ജീവികൾ ആധിപത്യം നേടിയ കാലഘട്ടം ?

മനുഷ്യൻ തീ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഏത് ശിലായുഗത്തിലാണ് ?

ബൊളീവിയൻ ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?

ടൗൺ ഷെന്റ് നിയമം പാസാക്കിയ വർഷം ഏത്?

സ്റ്റാമ്പ് നിയമം പാസായ വർഷം ഏത്?

അമേരിക്കക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് അമേരിക്കയും ഇംഗ്ലണ്ടും ഒപ്പുവച്ച സന്ധിയേത് ?