ഗാന്ധിജിയുടെ രാഷ്ട്രീയ ഗുരു?

ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യസമരത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കി 'മാത്സാ പ്രവാസ് എന്ന മറാത്ത ഗ്രന്ഥം രചിച്ചത്?

ഏത് സമര മാർഗത്തിന്റെ പരാജയത്തിന് ശേഷമാണ് സ്വരാജ് പാര്‍ട്ടി രൂപീകരിച്ചത്‌?

ബംഗാൾ വിഭജനത്തിന് എതിരായി സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം രൂപം കൊണ്ടത് ?

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ ആർമിയുടെ നേതാവ് ?

1857 ഇന്ത്യയുടെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ ലക്നൗ, അയോദ്ധ്യ എന്നിവിടങ്ങളിൽ ആരായിരുന്നു നേതൃത്വം ?

ബംഗാൾ വിഭജനത്തിനെതിരെയുള്ള സ്വദേശി പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ?

മൗലാനാം അബ്ദുൾ കലാം ആസാദ് 'ലിസാൻ സിദ്ദിഖ് ' എന്ന വാരിക ആരംഭിച്ചത് ഏത് ഭാഷയിലായിരുന്നു ?

1857 ലെ വിപ്ലവത്തെ ഫ്യൂഡൽ ഇന്ത്യയുടെ അവസാന ചിറകടി എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചതാര് ?

1857 ലെ വിപ്ലവത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫലം എന്തായിരുന്നു ?

1857 ലെ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യസമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം എന്ന പുസ്തകം രചിച്ചത് ആര് ?

1857 ലെ വിപ്ലവം പൊട്ടിപുറപ്പെടുമ്പോൾ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയിലെ ഇന്ത്യൻ സൈനികരും ബ്രിട്ടീഷുകാരും തമ്മിലുള്ള അനുപാതം എങ്ങനെയായിരുന്നു ?

ജനഹിത പരിശോധന നടത്തി ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിൽ കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഏത് ?

ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുമ്പോൾ എത്ര നാട്ടുരാജ്യങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ?

സംസ്ഥാന പുനഃസംഘടനാ നിയമം നിലവിൽ വന്ന വർഷം ?

ഇന്ത്യാ വിഭജനത്തെ 'ആധ്യാത്മിക ദുരന്തം' എന്ന വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ?

ലയന കരാറിലൂടെ ഇന്ത്യൻ യൂണിയനിലേക്ക് കൂട്ടിച്ചേർക്കപ്പെട്ട നാട്ടുരാജ്യം ഏത് ?

ഇന്ത്യൻ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ബിൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെൻ്റ് പാസാക്കിയത് എന്നാണ് ?

ആന്ധ്രാപ്രദേശിലെ "വന്ദേമാതരം പ്രസ്ഥാനം" അറിയപ്പെടുന്നത് :

"ഇതൊരു ക്രൂരമായ തെറ്റാണ്" ബംഗാൾ വിഭജനത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ അഭിപ്രായപ്പെട്ട വ്യക്തി ആര് ?

1857 ലെ വിപ്ലവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ' റിലീഫ് ഓഫ് ലക്നൗ ' എന്ന ചിത്രം വരച്ചത് ആരാണ് ?

ഒന്നാം സ്വതന്ത്ര സമരത്തിൽ ഗറില്ല യുദ്ധമുറകൾ ഉപയോഗിച്ച വിപ്ലവകാരി ആരാണ് ?

1857 ലെ വിപ്ലവത്തിന്റെ ഭാഗമായി മംഗൾ പാണ്ഡേ വധിക്കാൻ ശ്രമിച്ച ബ്രിട്ടീഷ് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ആരാണ് ?

വിപ്ലവകാരികൾ ഡൽഹി പിടിച്ചെടുത്തത് എന്നായിരുന്നു ?

നാനാ സാഹിബിൻ്റെ യഥാർത്ഥ നാമം എന്താണ് ?

ഗാന്ധിജിയെ 'മിക്കിമൗസ്'എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച വ്യക്തി ആര് ?

കോൺഗ്രസ്സിനെ യാചക സ്ഥാപനം എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചത് ആര് ?

ശരിയാ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ? 

1857 ലെ കലാപസ്ഥലങ്ങളും കലാപം അടിച്ചമർത്തിയ സൈനിക മേധാവികളും .

i) ആര - വില്യം ടൈലർ 

ii) കാൺപൂർ - കോളിൻ കാംപബെൽ 

iii) ലക്നൗ - വില്യം ടൈലർ  

iv) ഡൽഹി - ജോൺ നിക്കോൾസൺ 

ബ്രിട്ടീഷുകാര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ നടപ്പിലാക്കിയ വിവിധ ഭൂനികുതി നയങ്ങളിലെ സമാനതകള്‍ എന്തെല്ലാം?

1.നികുതി പണമായി തന്നെ നൽകേണ്ടത് ഇല്ലായിരുന്നു

2.നികുതി വളരെ ഉയര്‍ന്നതായിരുന്നു

താഴെ തന്നിരിക്കുന്നവ കാലഗണനാക്രമത്തില്‍ എഴുതുക.

1.ഇന്ത്യന്‍ നാഷണല്‍ കോണ്‍ഗ്രസ്സിന്റെ രൂപീകരണം

 2.ബംഗാള്‍ വിഭജനം

3.കുറിച്യ കലാപം

4.ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം

ശരിയായ ജോഡി കണ്ടെത്തുക ? 

ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്രം നേടുമ്പോൾ 

i) ബ്രിട്ടീഷ് രാജാവ് - ജോർജ് - V

ii) ബ്രിട്ടീഷ് പ്രധാനമന്ത്രി - ക്ലെമെന്റ് അറ്റ്ലി 

iii) ഇന്ത്യൻ വൈസ്രോയി - മൗണ്ട് ബാറ്റൺ 

iv) കോൺഗ്രസ് പ്രസിഡന്റ് - പട്ടാമ്പി സീതാരാമയ്യ 

താഴെപ്പറയുന്നവരെ ഉപ്പുസത്യാഗ്രഹത്തിന് ഭാഗമായുള്ള ദണ്ഡിയാത്രയിൽ പങ്കെടുത്ത മലയാളികൾ ആരെല്ലാം?

1. സി കൃഷ്ണൻ നായർ

2.  കുമാരനാശാൻ 

3.  രാഘവ പൊതുവാൾ 

4. മന്നത്ത് പത്മനാഭൻ 

ഇന്ത്യൻ സ്വതന്ത്ര സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഘടനകളും രൂപംകൊണ്ട വർഷവും . 

 1. ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ്സ് - 1885 
 2. മുസ്ലിം ലീഗ് - 1905 
 3. ഗദ്ദർ പാർട്ടി - 1913  
 4. ഹോം റൂൾ ലീഗ് - 1916

ശരിയായ ജോഡികൾ ഏതൊക്കെയാണ് ? 

 

താഴെ പറയുന്നവയിൽ ത്സാൻസി റാണിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവനകൾ ഏത് ?

1) കലാപകാലത്ത് ത്സാൻസി റാണി സഞ്ചരിച്ച കുതിര - പവൻ  

2) ത്സാൻസി റാണി മരണമടഞ്ഞ സ്ഥലം - ഗ്വാളിയോർ 

3) ത്സാൻസി റാണിയുടെ മറ്റൊരു പേര് - മണികർണിക

 

1857 ലെ ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൻ്റെ പ്രധാന കാരണങ്ങളിൽ പെട്ടത് ഏതെല്ലാം ?

1) നാട്ടുരാജ്യങ്ങളെ നേരിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് സാമ്രാജ്യത്തോട് കൂട്ടിച്ചേർത്തത് 

2) 1850 ലെ റിലീജിയസ് ഡിസെബിലിറ്റീസ് നിയമം 

3) തദ്ദേശീയ ജനതയുടെ മത - ജാതി ആചാരങ്ങളിലുള്ള ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ ഇടപെടൽ 

4) 1856 ലെ ഹിന്ദു വിധവാ പുനർവിവാഹ നിയമം 

മഹാത്മാ ഗാന്ധിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ?

 1. നടത്തത്തെ വ്യായാമങ്ങളുടെ റാണി എന്നാണ് ഗാന്ധിജി വിശേഷിപ്പിച്ചത്  

 2. ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിച്ച് അബ്ദുള്ള ഗാന്ധി എന്ന പേര് സ്വീകരിച്ച ഗാന്ധിജിയുടെ പുത്രൻ മണിലാൽ ഗാന്ധി 

 3. പഠനത്തിനായി ഗാന്ധിജി ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് പോയ വർഷം - 1888 

 4. തനിക്ക് അമ്മയെ പോലെയാണ് എന്ന് ഗാന്ധിജി പറഞ്ഞത് ഭഗവത്ഗീതയെക്കുറിച്ചാണ്

ശരിയായ പ്രസ്താവ ഏതാണ് ?

A)  ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ഗാന്ധി എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് - റിച്ചാർഡ് ആറ്റൻബറോ 

B) വെയ്റ്റിങ് ഫോർ മഹാത്മാ എന്ന പുസ്തകം എഴുതിയത് - R K നാരായണൻ 

താഴെ പറയുന്നതിൽ ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതാണ് ?  

 1. ഇന്ത്യയുടെ സ്വതന്ത്രലബ്ധിയുടെ സമയത്ത് ഇന്ത്യയിലുണ്ടായിരുന്ന നാട്ടുരാജ്യങ്ങളുടെ എണ്ണം - 565
 2. ഏറ്റവും വിസ്തീർണ്ണം കൂടിയ നാട്ടുരാജ്യം കശ്മീർ ആയിരുന്നു  
 3. ഏറ്റവും ജനസംഖ്യ കൂടിയ നാട്ടുരാജ്യം തിരുവതാംകൂർ ആയിരുന്നു 

താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പ്രസ്താവനകളിൽ സർദാർ വല്ലഭായ് പട്ടേലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയല്ലാത്തത് ഏത് ?

 1. ഇന്ത്യയുടെ പ്രഥമ ഉപപ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നു

 2. ലാഹോർ കോൺഗ്രസ്സിന്റെ അധ്യക്ഷനായിരുന്നു

 3. ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ 31 “രാഷ്ട്രീയ ഏകതാ ദിവസ'മായി ആചരിക്കുന്നു

 4. മരണാനന്തര ബഹുമതിയായി "ഭാരതരത്നം' പുരസ്കാരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്

ചൗരിചൗരാ സംഭവത്തിന്റെ എത്രാമത് വാർഷികമാണ് 2022ഇൽ നടന്നത് ?

" റവല്യൂഷൻ ആൻഡ് കൗണ്ടർ റവല്യൂഷൻ ഇൻ എൻഷ്യന്റ് ഇന്ത്യ " എന്ന പുസ്തകം ആരുടേതാണ് ?

1928 ൽ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർക്ക് വേണ്ടി സംഘടിപ്പിച്ച സത്യാഗ്രഹം?

ഇടക്കാല മന്ത്രിസഭയിലെ മന്ത്രിമാരും വകുപ്പും

നിയമം രാജേന്ദ്രപ്രസാദ്
തൊഴിൽ ശരത് ചന്ദ്ര ബോസ്
ഖനി സയ്ദ് അലി സഹീർ
കൃഷി ജഗ്ജീവൻ റാം

ഇന്ത്യൻ നാഷണൽ കോൺഗ്രസ് സമ്മേളനങ്ങളൂം പ്രസിഡന്റ്മാരും 

ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

 1. 1889 ബോംബൈ സമ്മേളനം - വില്യം വെഡ്‌ഡർബേൺ 
 2. 1891 നാഗ്‌പൂർ സമ്മേളനം - പി അനന്താചാർലു 
 3. 1892 അലഹബാദ് സമ്മേളനം - റഹ്മത്തുള്ള സയാനി  
 4. 1893 ലാഹോർ സമ്മേളനം - ആർ സി ദത്ത്  

ബംഗാൾ വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ശരിയായ പ്രസ്താവന ഏതൊക്കെയാണ് ?

 1. 1905 ജൂലൈ 20 നാണ് ബംഗാൾ വിഭജിച്ചത് 
 2. ബംഗാൾ വിഭജനത്തെക്കുറിച്ച് ' ഇതൊരു ക്രൂരമായ തെറ്റാണ് ' എന്ന് പറഞ്ഞത് - ജവഹർലാൽ നെഹ്‌റു 
 3. ബംഗാൾ വിഭജനം നിലവിൽ വന്നത് - 1905 ഒക്ടോബർ 16
 4. ബംഗാൾ വിഭജന സമയത്തെ ഇന്ത്യൻ സെക്രട്ടറി - ലോർഡ് ബ്രോഡ്രിക്  

ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യകാല രാഷ്ട്രീയ സംഘടനകളും ആസ്ഥാനവും ശരിയായ ജോഡി തിരഞ്ഞെടുക്കുക .

 1. സേവാ സമിതി - അലഹബാദ് 
 2. ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ അസോസിയേഷൻ - ലണ്ടൺ 
 3. ലാൻഡ് ഹോൾഡേഴ്സ് സൊസൈറ്റി - കൊൽക്കത്ത 
 4. നാഷണൽ ഇന്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ - ബ്രിസ്റ്റൾ 

സൈമൺ കമ്മീഷനെതിരെ നടന്ന പ്രകടനത്തിൽ ഉണ്ടായ ലാത്തിചാർജ്ജിൽ പരിക്കേറ്റതിനെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞ ദേശസ്നേഹി

Who was the Governor General of India during the time of the Revolt of 1857?

Who was the founder of Aligarh Movement?

The newspaper published by Mrs. Annie Besant :