ആമസോൺ കിൻഡിൽ പോലെയുള്ള ഇ-ബുക്ക് റീഡർമാർ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ?

Which layout is used in a standard keyboard ?

The device which converts paper document into electronic form ?

‘DOS’ floppy disk does not have:

As compared to the secondary storage devices,primary storage units have:

...... is an input device used to enter motion data into computer

The device through which data and instructions entered in to a computer system:

കീ ബോർഡ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ?

കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസിന്റെ വേഗത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ?

സ്‌ക്രിനിൽ നേരിട്ട് വരക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പേനയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഇൻപുട്ട് ഉപകരണം ഏതാണ് ?

ചെക്കിന് താഴെ പ്രിന്റ് ചെയ്ത അക്കങ്ങളെ വായിക്കാൻ ബാങ്കുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സംവിധാനം ?

കമ്പ്യൂട്ടർ കീ ബോർഡിലെ ഏറ്റവും വലിയ കീ ഏതാണ് ?

കമ്പ്യൂട്ടറിൽ മൗസിന് പകരമായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു പോയിന്റിങ്ങ് ഉപകരണമാണ് ?

ഒരു പ്രിന്റെറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് റെസൊല്യൂഷൻ കണക്കാക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ?

പേജ് പ്രിന്റർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പ്രിന്റർ ഏതാണ് ?

Which of the following is not an input device ?

കാർബൺ കോപ്പി എടുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പ്രിന്റർ ഏതാണ് ?

ലോക കമ്പ്യൂട്ടർ സാക്ഷരത ദിനം ?

വിവരണാത്മക പരീക്ഷകളിൽ ഉത്തരക്കടലാസുകൾ മൂല്യ നിർണ്ണയം നടത്തുവാനുള്ള കമ്പ്യൂട്ടർ അധിഷ്ഠിത സാങ്കേതിക സംവിധാനം അറിയപ്പെടുന്നത് :

എഡ്സാക് (EDSAC) ന്റെ പൂർണരൂപം എന്താണ് ?

കുട്ടികൾക്കുവേണ്ടിയുള്ള ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ അഡ്വാൻസ് പേഴ്സണൽ റോബോട്ട് ഏത് ?

ബാങ്കിംഗ് മേഖലയിൽ ചെക്ക്കളുടെ പ്രോസസിംഗ്ഗിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന സാങ്കേതികവിദ്യ ?

ഡിജിറ്റൽ ക്യാമറ കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി ?

Which of the following is not an input device?

ഏതെങ്കിലും ഒരു വാക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്‌താൽ അതിന്റെ പര്യായപദമോ, വിപരീതപദമോ ലഭിക്കാനായി ഏത് മെനുബാറിലാണ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത്?

കമ്പ്യൂട്ടറിലൂടെയുള്ള ആശയവിനിമയ രീതി :

കമ്പ്യൂട്ടറിലേയ്ക്ക് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് :

പ്രിന്റ് ജോലികൾ പ്രിന്ററിലേക്കോ പ്രിന്റ് സെർവറിലേക്കോ അയച്ചുകൊണ്ട് പ്രിന്റിംഗ് പ്രക്രിയ മാനേജ് ചെയ്യുന്നത് ഇവയിൽ ഏതാണ് ?

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വ്യത്യസ്തമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക :

താഴെ കൊടുത്തവയിൽ വേഗതയേറിയ പ്രിന്റർ ?

ഇനിപ്പറയുന്നവയിൽ ഏതാണ് സ്ക്രീനിലെ മൗസിന്റെ നിലവിലെ സ്ഥാനം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്:

Which of the following is not a peripheral device?

കമ്പ്യൂട്ടർ മൗസ് കണ്ടുപിടിച്ചതാര് ?

ആദ്യത്തെ മൈക്രോ പ്രൊസസ്സർ ?

The resolution of a monitor is governed by the:

സാധാരണയായി ലാപ്ടോപ്പുകളിൽ മാത്രമായി കാണുന്ന ഇൻപുട്ട് ഡിവൈസ് :

ഒരു വിൻഡോസ് കീ ബോർഡിലെ കീകളുടെ എണ്ണം എത്ര ?